Profil - Żurawski Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej