Profil - Żelewski Jerzy Antoni 

Doświadczenie wojenne