Profil - Żołądek Kazimierz 

Doświadczenie wojenne