Profil - Żukowski Konstanty 

Doświadczenie wojenne