Profil - Żukowski Adolf

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne