Profil - Żurek Tadeusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne