Profil - Żywolewski Borys

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne