Profil - Żaglewski Bronisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej