Profil - Żak Bronisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej