Profil - Żebrowski Wiktor

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej