Profil - Żelazik Bolesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej