Profil - Żmuda-Trzebiatowski Stefan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej