Profil - Żółciński Czesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej