Profil - Żółkiewski Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej