Profil - Żuk Bernard

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej