Profil - Żukowski Wincenty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej