Profil - Żukowski Stefan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej