Profil - Żuzeszchowski Ludwik

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej