Profil - Żychała Mikołaj

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej