Profil - Żydek Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej