Profil - Żygadło Feliks

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej