Profil - Żyla Czesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej