Profil - Apfel-Czaszka Tadeusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne