Profil - Abramowicz Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej