Profil - Adamiec Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej