Profil - Andruszkiewicz Mamert

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej