Profil - Andrzejaszko Andrzej

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej