Profil - Aniskowicz Arkadiusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej