Profil - Antoniewicz Julian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej