Profil - Andruszkow M.J.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne