Profil - Antonowicz Stefan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej