Profil - Daszkiewicz (ps. Korybut Karol) Karol

Doświadczenie wojenne