Profil - Dobkowski Bronisław 

Doświadczenie wojenne