Profile - Dzierżenga (ps. Kostka Józef) Józef

Military Experience