Profil - Duda Ludwik

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne