Profil - Dworak Karol

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne