Profil - Dąbrowski Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej