Profil - Dębski Stefan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej