Profil - Dobrzański Adam

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej