Profil - Domagalski Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej