Profil - Dowgiel Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej