Profil - Drabot Piotr

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej