Profil - Dziadula Marjan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej