Profil - Dziakiewicz Konstanty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje

Powiązane galerie i źródła

Załączniki

Foto (1)
Death Certificate Konstanty
Died in Archangelsk, death certificate issued in Teheran