Profil - Dzidek Edward

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej