Profil - Dziemian Bolesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej