Profil - Droździok P.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne