Profil - Duda Witold

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje