Profil - Greczyło Zdzisław 

Doświadczenie wojenne