Profil - Górka Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne